2019
september
Ruimte voor Initiatief

Innovatiebalie geopend in THUIS

In het najaar van 2015 ging de ‘Innovatiebalie’ open. Deze originele balie is elke donderdagochtend geopend in THUIS. Steeds meer inwoners, waaronder ook studenten, weten de Innovatiebalie te vinden om te sparren over (innovatieve) ideeën voor de stad en de stadgenoten. Meer informatie? Klik hier www.innovatiebalie.nl  

Planning: gerealiseerd 4e kwartaal 2015  |  Trekker: Innovatiebalie

Fietsen

Meer en betere fietsparkeerplekken

Bewoners, gemeente en ondernemers onderzoeken waar het fietsparkeren verbeterd en uitgebreid kan worden. In de Molenstraat is dit in het voorjaar van 2016 gerealiseerd met de uitbreiding van de stallingsmogelijkheden voor fietsen in de Herenstraat.

Planning: 2016 en 2017  |  Trekker: gemeente

Karakter, identiteit en imago

THUIS, de huiskamer van Wageningen

Inwoners hebben het initiatief genomen voor deze ontmoetingsplek: een huiskamer waar ontmoeten centraal staat en waar ‘delen’ een belangrijk middel is. THUIS is tot stand gekomen op eigen kracht, met veel vrijwilligers. En met support vanuit onder andere ‘Aan de slag met de binnenstad’.

Planning: gerealiseerd 3e kwartaal 2015  |  Trekker: initiatiefnemers THUIS

 

Verbinding met Wageningen UR

Woonbehoeften kenniswerkers

De groep kenniswerkers -de hoogopgeleide beroepsbevolking- is divers en heeft verschillende wensen en behoeften voor de woonomgeving en woonvoorzieningen. Deze behoeften zijn in kaart gebracht in de Woonvisie. Afstemming met de WUR is hierbij van belang, om kenniswerkers ook in de binnenstad te blijven behouden.

Planning: gerealiseerd 3e kwartaal 2015  |  Trekker: gemeente Ede en Wageningen

meer