2023
februari
Bereikbaarheid en vindbaarheid

Huisnummerbordjes Hoogstraat

Op initiatief van bewoners en ondernemers hebben alle panden in de Hoogstraat een huisnummerbordje aangeboden gekregen. Op eigen verzoek werd dit ook bevestigd. Hiermee zijn de bewoners en ondernemers beter vindbaar.

Planning: gerealiseerd 2e kwartaal 2016  |  Trekker: SOW

Karakter, identiteit en imago

ACT-opdracht masterstudenten

Bij deze ‘Academic Consultancy Training-opdacht’ doen studenten kwantitatief onderzoek naar imago, reputatie en identiteit van de binnenstad. Tevens sluit dit aan bij de ambitie om de samenwerking met Wageningen UR te bevorderen en gebruik te maken van elkaars deskundigheid.

Planning: 2e kwartaal 2016  |  Trekker: Wageningen UR

Ruimte voor Initiatief

Winkelopeningstijden verruimd

De toegestane winkelopeningstijden op zon- en feestdagen zijn gelijk getrokken met de weekdagen. Ondernemers hebben zo maximale vrijheid gekregen om hun openingstijden zelf te bepalen.

Planning: gerealiseerd 2016, 2e kwartaal  |  Trekker: gemeente

Ruimte voor Initiatief

Mengvormen horeca-detailhandel

Op verzoek van ondernemers doet de gemeente mee aan een pilot van de VNG met mengvormen van detailhandel en horeca. Hierbij mogen, als nevenactiviteit, beperkt alcohol­houdende dranken geschonken worden in detailhandel, en mogen door de horeca beperkt producten verkocht worden. Er zijn 13 deelnemende ondernemers.

Planning: juni 2016-mei 2017  |  Trekker: gemeente

Einde