2023
februari
  • 2019
Stadsentrees

Herstel Wallenpad

Er is een plan ingediend door Comité Herstel Wallenpad om een deel van het Wallenpad in eigen beheer te ontwikkelen, aan te leggen en te onderhouden.
Over de uitvoering van dit plan is regelmatig overleg tussen de gemeente en het Comité.

 Planning: 2016, 4e kwartaal  |  Trekker: Comité Herstel Wallenpad

Ruimte voor Initiatief

Community-vorming

In onder meer stadsbijeenkomsten, social media, de pop-upwinkel, communicatie-uitingen en op de ‘social sofa’ wordt duidelijk dat de acties voor de binnenstad betrekking hebben op àlle Wageningers: inwoners, ondernemers, bezoekers en andere betrokkenen. Samenwerking is hierin een centraal thema, eigenaarschap voor kansen ligt bij iedereen.

Planning: doorlopend  |  Trekker: gemeente, inwoners, ondernemers

Karakter, identiteit en imago

Een poppodium voor Wageningen

Popcultuur Wageningen werkt een voorstel uit om te zoeken naar geschikte lokaties om feesten voor jongeren en studenten te organiseren. Enkele ondernemers hebben toegezegd mee te helpen bij de realisatie van het voorstel.

Planning: 2016 4e kwartaal  |  Trekker: Popcultuur Wageningen

Leegstand aanpakken

Lege winkels vullen met kunst

Kunstenaars hebben een voorstel gemaakt om in het najaar gedurende enkele maanden wisselende exposities en workshops te verzorgen in een leegstaand winkelpand. Er wordt samenwerking gezocht met een makelaar en met ondernemers.

Planning: 2016, 4e kwartaal  |  Trekker: Cultuurmakelaar

Fietsen

Molenstraat aantrekkelijker

In de Molenstraat en op enkele andere plekken in de stad is de overlast van zwerffietsen aangepakt. Er zijn meer stallingsmogelijkheden gerealiseerd in de Herenstraat. De Molenstraat kreeg daardoor een aantrekkelijker uitstraling als uitgaansstraat.

Planning: 2016 en 2017  |  Trekker: gemeente

Karakter, identiteit en imago

Opdracht WUR studenten bij het vak Lifestyles & Consumption

Een groep van 20 studenten heeft deelonderzoeken gedaan bij (internationale) Wageningse studenten, naar het imago en de identiteit van de binnenstad. De groep heeft ook kwalitatief onderzoek gedaan naar behoeften van studenten en niet-studenten en hoe deze naar de stad kijken. Hieruit zijn zeven verslagen gekomen, met de kijk op de stad van zeven verschillende groepen. Klik op een titel om de pdf te downloaden.

• Een vrouwelijke bachelorstudent

Chinese voedingsstudenten

Nederlandse studenten

Vrouwelijke studenten

Niet-studerende jongeren

Masterstudenten die in het centrum wonen

Studenten die buiten het centrum wonen

Planning: gerealiseerd 2e kwartaal 2016  |  Trekker: Wageningen UR

Fietsen

Overlast zwerffietsen aanpakken

Om overlast van fietswrakken in de binnenstad duurzaam te kunnen aanpakken is een handhavingsplan noodzakelijk. Dit plan gaat in de tweede helft van 2016 ontwikkeld worden. Recent zijn flink wat zwerffietsen verwijderd.

Planning: 2016 en 2017  |  Trekker: gemeente

 

Fietsen

Fietsklemmen Beuningstraat

Begin 2016 zijn de Lock’n’Go fietsenklemmen in de Beuningstraat verwijderd. Dit gebeurde op verzoek van bewoners en ondernemers omdat er weinig gebruik van werd gemaakt. Er worden nu efficiëntere fietsparkeerplaatsen aangelegd. De Beuningstraat die leidt naar de Hoogstraat kan nu aantrekkelijker worden ingericht.

Planning: gerealiseerd 2e kwartaal 2016  |  Trekker: gemeente

Leegstand aanpakken

Herinrichting Conventplein

Voorjaar 2016 is een convenant opgesteld over het Conventplein. Vanuit een burgerinitiatief is, samen met ondernemers en bewoners een plan gemaakt voor de herinrichting van het Conventplein. Daarbij gaat het om de inrichting, aankleding en uitstraling van het Conventplein. Om alvast meer bezoekers te trekken, is er elke zaterdagmiddag een gratis concert. Op de foto koor ’t Feest, op 21 mei. (foto Leida van den Berg)

Planning:  2016 en 2017  |  Trekker: burgerinitiatief

Stadsentrees

Uitstraling Beuningstraat

In 2016 wordt gewerkt aan het verbeteren van de uitstraling van de Beuningstraat.
Plannen hiervoor zijn in ontwikkeling en worden gemaakt door verschillende ondernemers en bewoners samen.

Planning: 3e kwartaal 2016  |  Trekker: ondernemer HEMA en betrokken inwoner

meer