Opdracht WUR studenten bij het vak Lifestyles & Consumption

Een groep van 20 studenten heeft deelonderzoeken gedaan bij (internationale) Wageningse studenten, naar het imago en de identiteit van de binnenstad. De groep heeft ook kwalitatief onderzoek gedaan naar behoeften van studenten en niet-studenten en hoe deze naar de stad kijken. Hieruit zijn zeven verslagen gekomen, met de kijk op de stad van zeven verschillende groepen. Klik op een titel om de pdf te downloaden.

• Een vrouwelijke bachelorstudent

Chinese voedingsstudenten

Nederlandse studenten

Vrouwelijke studenten

Niet-studerende jongeren

Masterstudenten die in het centrum wonen

Studenten die buiten het centrum wonen

Planning: gerealiseerd 2e kwartaal 2016  |  Trekker: Wageningen UR

Geef een antwoord

*
*