2023
februari
Stadsentrees

Uitstraling Beuningstraat

In 2016 heeft de plangroep Groene Beuningstraat twee schetsontwerpen gemaakt voor het vergroenen en verbeteren van de uitstraling van de Beuningstraat. Deze ontwerpen zijn getoetst door een regisseur openbare ruimte van de gemeente, door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en door de direct betrokken ondernemers van de HEMA en van het Poorthuis. Via een informatiebrief zijn de omwonenden geïnformeerd. Daarna heeft de plangroep één ontwerp gemaakt. Een sfeerbeeld is op 28 december 2016 in de Stad Wageningen gepresenteerd. Dat wordt nu uitgewerkt tot een uitvoeringsplan met kostenraming

Planning: voorjaar 2017  |  Trekker: plangroep Groene Beuningstraat

Leegstand aanpakken

Herinrichting entree Conventplein

Vanuit een burgerinitiatief zijn de entrees vanaf de Hoogstraat en de Nieuwstraat tot het Conventplein verfraaid. De bestrating is vernieuwd naar een ontwerp dat gemaakt is met ondernemers en bewoners. Muren, plafond en verlichting worden ook vernieuwd. Hiermee verbetert de doorloop van de Hoogstraat naar het Conventplein.

Planning: gedeeltelijk gerealiseerd 1e kwartaal 2017  |  Trekker: inwoners en ondernemers

Bereikbaarheid en vindbaarheid

Route Eerlijk winkelen nu ook Engelstalig

Enkele ondernemers hebben een Engelstalige versie van de route Eerlijk winkelen gemaakt. De route is gebaseerd op de Nederlandstalige versie die in het voorjaar uitkwam, en bevat winkels die duurzame, fair-trade en lokale producten verkopen, en die interessant zijn voor buitenlandse studenten en bezoekers. Zie ook www.eerlijkwinkelen.nl

Planning: gerealiseerd 3e kwartaal 2016  |  Trekker: Initiatiefnemers Eerlijk winkelen

Fietsen

Fietsparkeerplekken verbeteren en uitbreiden fase 1

Op initiatief van de ondernemers worden meer en betere plekken gecreëerd om fietsen te parkeren. Deels zijn er fietsparkeerplekken verplaatst van locaties waar ze nauwelijks gebruikt werden, deels zijn er nieuwe voorzieningen aangelegd. Dit komt ten goede aan een betere fietsbereikbaarheid. In combinatie met de aanpak van zwerffietsen, zal dit leiden tot een betere uitstraling en beleving van de binnenstad.

Planning: gerealiseerd 1e kwartaal 2017  |  Trekker: SOW en gemeente

Karakter, identiteit en imago

Studenten presenteren rapport ACT-masterstudentenopdracht imago binnenstad

Een groep van vijf studenten van verschillende studierichtingen heeft kwanitatief onderzoek gedaan naar de doelgroepen en de wensen van bezoekers en gebruikers van de binnenstad. Dit genereerde onderbouwing van gegevens over imago, reputatie en identiteit van de binnenstad. Tevens sluit dit aan bij de ambitie om de samenwerking met Wageningen UR te bevorderen en gebruik te maken van elkaars deskundigheid.

Link naar rapport:  ACTDowntownWageningen2016

Planning: gerealiseerd 2e kwartaal 2016  |  Trekker: Wageningen UR

Einde