Uitstraling Beuningstraat

In 2016 heeft de plangroep Groene Beuningstraat twee schetsontwerpen gemaakt voor het vergroenen en verbeteren van de uitstraling van de Beuningstraat. Deze ontwerpen zijn getoetst door een regisseur openbare ruimte van de gemeente, door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en door de direct betrokken ondernemers van de HEMA en van het Poorthuis. Via een informatiebrief zijn de omwonenden geïnformeerd. Daarna heeft de plangroep één ontwerp gemaakt. Een sfeerbeeld is op 28 december 2016 in de Stad Wageningen gepresenteerd. Dat wordt nu uitgewerkt tot een uitvoeringsplan met kostenraming

Planning: voorjaar 2017  |  Trekker: plangroep Groene Beuningstraat

Geef een antwoord

*
*