Nieuwe plek voor de Binnenstadswinkel

De binnenstadswinkel “ruimte voor de binnenstad” is verhuisd naar de locatie Hoogstraat 29.
In dit pand zat voorheen het alom bekende Bril 29. Tijdens het inloopspreekuur, elke
woensdag van 11.00 tot 12.00 uur is de wethouder Maud Hulshof te spreken over de
binnenstad. Daarvoor hoeft u geen afspraak te maken.


De binnenstadswinkel is het fysieke hart van het programma ‘Aan de slag met de
Binnenstad’. Hierin werken inwoners, ondernemers, culturele partijen, studenten en de
gemeente samen aan initiatieven die de binnenstad levendig en aantrekkelijk maken en
houden. De gemeente stelt daarvoor budget beschikbaar.


De “ruimte voor de binnenstad” vult tijdelijk een leegstaand winkelpand totdat deze weer
normaal verhuurd wordt. Er vinden tal van activiteiten, ontmoetingen en de ontwikkeling
van initiatieven plaats. Sinds de start van het programma hebben meer dan 30 lokale
organisaties gebruik gemaakt van de ruimte. Afgelopen jaar waren dat kleding swap, het
energieloket, buddy to buddy, tochtbusters, de wetenschapswinkel en Wageningen Doet en
de GGD priklocatie.


Heeft u een idee voor of over de binnenstad? U bent van harte welkom! Kijk op de website
www.binnenstadwageningen.nl of Facebook Binnenstad Wageningen ter inspiratie maar ook
voor een overzicht van de bestaande initiatieven.

Geef een antwoord

*
*