2023
februari
Karakter, identiteit en imago

Muurschildering Beuningstraat

Op initiatief van ondernemers en bewoners, wordt de Beuningstraat aantrekkelijker ingericht.

Als eerste krijgt de muur van de HEMA een sfeervolle muurschildering, die gemaakt wordt door kunstenares Marianne Schokkenbroek.

Vervolgens worden groene accenten toegevoegd in de straat, en worden de bestrating en straatverlichting vervangen.

Planning: 2e kwartaal 2017  |  Initiatiefnemers: ondernemers en bewoners

Bereikbaarheid en vindbaarheid

Fietsknooppunten netwerk langs Wageningen

De binnenstad van Wageningen is beter vindbaar voor toeristen en bezoekers als het is opgenomen in fietsroutes. Het fiets-knooppunten-netwerk (FKN) is samen met Veluwse gemeenten geoptimaliseerd en fijnmaziger gemaakt. Zo is het makkelijker om een route te nemen die langs interessante plaatsen gaat. Er zijn nieuwe bordjes geplaatst die de weg naar de binnenstad aangeven.

Planning: gerealiseerd 2e kwartaal 2017 | Trekker: gemeente

Karakter, identiteit en imago

StadsLab over toekomst Wageningse binnenstad

‘Samen werken aan de toekomst Wageningse binnenstad’

Een twintigtal Wageningse ondernemers, initiatiefnemers, inwoners en ambtenaren van de gemeente willen professioneel samenwerken aan de toekomst van de binnenstad. Daarom schakelden zij het Kennisnetwerk Binnensteden Gelderland in dat op 21 juni een Wagenings binnenstadslab organiseerde in de binnenstadswinkel. De centrale vraag in het lab was: hoe kan de Wageningse binnenstad toekomstbestendig worden? De conclusie is dat de nut en noodzaak van een vitale binnenstad momenteel ontbreekt bij sleutelpartijen in Wageningen. Daarnaast is een Wagenings verhaal nodig om succesvolle stappen te zetten richting de toekomst.

Planning: gerealiseerd 2e kwartaal 2017 |  Trekker: SOW en THUIS

Einde